اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

اروپا اولويت ايران براي صادرات گاز نيست

معاون اموربين الملل و بازرگاني وزيرنفت با بيان اينکه صادرات گاز به اروپا، از اولويت هاي اصلي ايران نيست، از کشورهاي همسايه و هند به عنوان گزينه هاي اصلي کشورمان براي صادرات گاز نام برد.

معاون اموربين الملل و بازرگاني وزيرنفت با بيان اينکه صادرات گاز به اروپا، از اولويت هاي اصلي ايران نيست، از کشورهاي همسايه و هند به عنوان گزينه هاي اصلي کشورمان براي صادرات گاز نام برد.

 

اميرحسين زماني نيا، معاون اموربين الملل و بازرگاني وزيرنفت درباره برنامه هاي صادرات گاز ايران از جمله صادرات گاز به اروپا، بيان داشت: بازار گاز اروپا، از بهترين بازارها براي ايران به شمار نمي رود، زيرا اروپا اکنون بيشتر از نيازش گاز دريافت مي کند.

وي يادآورشد: ايران به عنوان کشوري که بيشترين ذخاير گاز را دارد بايد به فکر صادرات گاز به اروپا و کسب سهمي از اين بازار باشد، اما هم اکنون و آينده نزديک، دريافت گاز اروپا بيشتر ازنيازش بوده و بنابراين، براي ما اولويت ندارد.

معاون اموربين الملل و بازرگاني وزيرنفت اضافه کرد: اولويت اصلي ايران براي صادرات گاز بايد کشورهاي همسايه و هند باشد.

زماني نيا ادامه داد: اجراي برجام و رفع تحريم ها، فرصت مناسبي را براي ديپلماسي انرژي و پيگيري طرح هاي صادرات گاز به کشورهاي همسايه فراهم کرده است.

 با بهره برداري کامل از فازهاي پارس جنوبي و توسعه ميادين گازي مشترک و مستقل، ظرفيت توليد گاز تا پايان سال 1396 به بيش از يک ميليارد مترمکعب در روز خواهد رسيد که بخشي از آن بايد به صادرات اختصاص يابد.

براساس برنامه ريزي انجام شده تا پايان برنامه ششم توسعه، ظرفيت صادرات سالانه 80 ميليارد مترمکعب گاز وجود خواهد داشت که 50 ميليارد مترمکعب از آن مي تواند به صادرات به کشورهاي همسايه اختصاص يابد.

همچنين، پس از افزايش توليد گازکشور، امکان صادرات سالانه 30 ميليارد مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد داشت، بر اين اساس، ايران در نظر دارد در بلند مدت، سهمي از بازار انرژي اين قاره را در اختيار بگيرد.

در سال هاي اخير، شماري از کشورهاي اروپايي از جمله گرجستان، بلغارستان و يونان در خواست واردات گاز از ايران را مطرح کرده اند که البته تاکنون نهايي نشده است.

کشورهاي اروپايي که به دنبال متنوع کردن منابع تامين گاز خود هستند تمايل زيادي براي خريد گاز از ايران که به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير جهاني گاز شناخته مي شود، دارند.

ايران براي صادرات گاز از طريق خط لوله به اروپا بايد خط لوله چند هزار کيلومتري احداث کند، اين در حالي است که با خط لوله 100 تا 300 کيلومتري مي تواند به کشورهاي همسايه گاز صادر کند که سود بسياري را عايد کشور خواهد کرد.

هم اکنون ترکيه بزرگترين خريدار گاز ايران به شمار مي رود، و با ارمنستان تهاتر گاز در برابر برق و با جمهوري آذربايجان سواپ گاز انجام مي شود.

صادرات گاز کشورمان به عراق (بغداد) نيز به تازگي آغاز شده که البته هنوز در مرحله آزمايشي قرار دارد.

قراردادهاي صادرات گاز به عمان و پاکستان نيز امضا شده و بايد خط لوله آنها احداث شود.

کويت، امارات، گرجستان، هند و افغانستان از کشورهاي منطقه هستند که درخواست خود را براي واردات گاز از ايران مطرح کرده اند و حتي مذاکراتي نيز انجام شده، اما هنوز نهايي نشده است.


منبع خبر: اتاق ایران