اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران گفت:

تفکيک وزارت بازرگاني تصميم درستي نيست

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تجارت و صنعت دو مقوله وابسته به هم هستند و ادغام آن در مسير کوچک‌سازي دولت درست بوده اما وزير انتخاب شده براي اين وزارتخانه استراتژي و برنامه در کارش نداشته است.

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تجارت و صنعت دو مقوله وابسته به هم هستند و ادغام آن در مسير کوچک‌سازي دولت درست بوده اما وزير انتخاب شده براي اين وزارتخانه استراتژي و برنامه در کارش نداشته است.

مهدي پورقاضي، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران‌ گفت:‌ تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنايع يک گام به عقب است، ‌ما در مسير تجربه ادغام و کوچک کردن دولت قدم برداشته‌ايم اما به دليل اشتباهاتي که داشتيم اين اقدام به نتيجه نرسيده است ولي مسير به شکل کلي درست بوده و مجددا برگشتن به شرايط چهار سال پيش يک گام به عقب است.

وي ادامه داد: وزير انتخاب شده براي اين وزارتخانه استراتژي در کارش نداشته است و مشخص نبوده که در توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني و فعاليت‌هاي صنعتي چه برنامه‌اي دارد و اينکه گلوگاه‌ها را کجا مي‌بيند يا دنبال حل چه مسائلي است.

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: تجار و بازرگانان معتقدند وزارتخانه براي‌شان خوب کار نکرده است. از طرفي هم صنعت‌گران و معدن‌کاران هم فکر مي‌کنند وزارتخانه براي‌شان عملکرد مثبتي نداشته است؛ يعني هر دو گروه ناراضي هستند و اين تصور وجود دارد که دليل اين اتفاق اين است که اين دو وزارتخانه در هم ادغام شده‌اند و هر کدام دنبال اين هستند که سهم بيشتري از فعاليت‌هاي وزارتخانه را بگيرد در حالي که موضوع اين نيست، موضوع اين است که ما وزيري داشتيم که نتوانسته وزارت را به خوبي اداره کند، چون برنامه و استراتژي نداشته است و امروز به اينجا رسيديم.

پورقاضي با بيان اينکه اگر به شرايط سابق برگرديم هزينه زياد اضافي ايجاد مي‌شود، گفت: در صورت تفکيک مجددا بايد وزير، معاون وزير، مديران کل، ميز، صندلي، اتومبيل، ساختمان جديد و...  انتخاب شود و بروکراسي دوباره شکل بگيرد. سربرگ‌ها تغيير کند و مقررات در وزارتخانه جديد بررسي شود و کلي کار بورکراتيک بي حاصل ديگر بايد انجام شود تا بار ديگر به همان جايي برسيم که چهار سال پيش بوده‌ايم و اين باعث مي‌شود تجربه ادغام و کوچک کردن دولت را سال‌ها به تعويق بيندازيم تا اينکه دوباره نمايندگان مجلس و مسئولان متوجه شوند که دولت بايد کوچک سازي شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق  تهران ادامه داد: مسير کوچک سازي دولت درست بوده ولي انتخاب‌ها و ابزاري که انتخاب کرديم مناسب نبوده است. اگر بتوانيم وزير مناسب انتخاب کنيم در همين وزارت ادغام شده هم مي‌توان کارها را به خوبي پيش برد.

وي تصريح کرد: اصولا استراتژي توسعه تجارت و توسعه صنعتي با هم نزديک هستند و هيچ کدامش‌ را نمي‌توان به تنهايي جلو برد. نمي‌توان تجارت را توسعه داد در شرايطي که محصولات صنعتي خوب رقابتي و با کيفيت و قيمت مناسب نداشته باشيم و از طرفي نمي توان صنعت را پيش برد بدون اينکه بازرگاني فعاليت مناسبي داشته باشد، صادرات مطلوب نباشد و نتوانيم در بازارهاي همسايه‌مان نفوذ داشته باشيم. تجارت و صنعت کاملا به هم وابسته است.


منبع خبر: اتاق ایران