اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

گزارش بانک ‌مرکزي از تحولات بازار خرده‌فروشي

5گروه مواد خوراکي ارزان شد

گزارش بانک مرکزي از ميانگين قيمت خرده فروشي 11 گروه از مواد خوراکي در شهر تهران نشان مي‌دهد در هفته منتهي به 9 تير 96، پنج گروه کالايي کاهش قيمت را تجربه کرده‌اند، قيمت‌ها در چهار گروه با افزايش رو به رو شده و 2 گروه کالايي نيز تغيير قيمتي نداشته است.

گزارش بانک مرکزي از ميانگين قيمت خرده فروشي 11 گروه از مواد خوراکي در شهر تهران نشان مي‌دهد در هفته منتهي به 9 تير 96، پنج گروه کالايي کاهش قيمت را تجربه کرده‌اند، قيمت‌ها در چهار گروه با افزايش رو به رو شده  و 2 گروه کالايي نيز تغيير قيمتي نداشته است.

تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي از ميانگين قيمت خرده فروشي 11 گروه از مواد خوراکي در شهر تهران نشان مي‌دهد در هفته منتهي به 9 تير 96، پنج گروه کالايي کاهش قيمت را تجربه کرده‌اند، قيمت‌ها در چهار گروه با افزايش رو به رو شده  و 2 گروه کالايي نيز تغيير قيمتي نداشته است.

بر اين اساس در هفته مورد گزارش، گروه‌هاي تخم‌مرغ 1.1 درصد، ميوه‌هاي تازه 7 درصد، سبزي‌هاي تازه 2.1 درصد، قند و شکر 0.4 درصد و روغن نباتي 0.1 درصد افت قيمت نسبت به هفته قبل از گزارش، را تجربه کرده‌اند اما از سوي ديگر قيمت در گروه‌هاي لبنيات 0.1 درصد، گوشت قرمز 0.4 درصد، گوشت مرغ 2.7 درصد و چاي 1.1 درصد افزايش پيدا کرده و قيمت‌هاي 2 گروه برنج و حبوب نيز بدون تغيير بوده است.

 لبنيات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي ماست پاستوريزه و پنير پاستوريزه نسبت به هفته قبل هر يک معادل 0.2 درصد افزايش داشت. قيمت تخم‌مرغ معادل 1.1 درصد کاهش يافت و شانه‌اي 90 هزار تا 105 هزار ريال فروخته شد.

برنج و حبوب

در اين هفته در گروه برنج و حبوب بهاي تمام اقلام بدون تغيير بود.

 ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه

در هفته مورد بررسي در ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي‌ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي‌شد. ميوه فروشي‌هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌کردند که در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت تمام اقلام اين گروه بين 1.3 درصد تا 12.8 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي گوجه فرنگي معادل 0.1 درصد و پياز 4.6 درصد افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1.3 درصد تا 12.8 درصد کاهش داشت. در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي گوجه فرنگي معادل 0.1 درصد و پياز 4.6 درصد افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1.3 درصد تا 8.1 درصد کاهش يافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند معادل 0.2 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0.6 درصد و گوشت مرغ 2.7 درصد افزايش داشت.

قند، شکر، چاي و روغن نباتي

در اين هفته قيمت قند معادل 0.4 درصد، شکر 0.3 درصد و روغن نباتي مايع 0.1 درصد کاهش ولي بهاي چاي خارجي 1.1 درصد افزايش يافت. قيمت روغن نباتي جامد ثابت بود.

تغييرات سالانه قيمت‌ها

نگاهي به تغيير قيمت خوراکي‌هاي يادشده در يک سال منتهي به نهم تيرماه نشان مي‌دهد که قيمت لبنيات 7.3 درصد، تخم‌مرغ 20.8 درصد، برنج 13.2 درصد، حبوب 21.8 درصد، ميوه‌هاي تازه 4 درصد، سبزي‌هاي تازه 29.8 درصد، گوشت قرمز 20.5 درصد، قند و شکر 11.9 درصد، چاي 21.6 درصد و روغن نباتي 8.4 درصد رشد قيمت داشته اما قيمت گوشت مرغ 3.6 درصد افت را نشان مي‌دهد.


منبع خبر: اتاق ایران