اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق اصناف مطرح کرد

لزوم کنترل ورود قطعات قاچاقي خودرو به بازار

رئيس اتاق اصناف ايران مي‌گويد: بازار قاچاق قطعات يدکي خودرو و عرضه آن با نام برندهاي معروف همچنان داغ است و مصرف‌کنندگان براي خريد اين قطعات بايد به مراکز داراي پروانه کسب مراجعه کنند.

رئيس اتاق اصناف ايران مي‌گويد: بازار قاچاق قطعات يدکي خودرو و عرضه آن با نام برندهاي معروف همچنان داغ است و مصرف‌کنندگان براي خريد اين قطعات بايد به مراکز داراي پروانه کسب مراجعه کنند.

رئيس اتاق اصناف ايران گفت: توليد قطعات بي کيفيت خودرو در داخل کشور و عرضه آن با نام برندهاي معروف يکي از معضلات اساسي بازار قطعات خودرو است ضمن اينکه بازار قاچاق قطعات يدکي خودرو همچنان داغ است و ورود اين کالاها به بازار نيز کنترل نمي‌شود.

علي فاضلي با بيان اينکه مسئولان بايد نظارت بيشتري بر موضوع واردات قطعات خودرو داشته باشند، افزود: واحدهاي بدون پروانه را محل توليد قطعات تقلبي و بي کيفيت دانست از اين رو با توجه به ارتباط اين قطعات با جان مردم، مصرف کنندگان بايد براي خريد اين قطعات به مراکز داراي پروانه کسب مراجعه کنند.

رئيس اتاق اصناف ايران، حجم کم واردات قطعات يدکي خودرو را ناشي از موفقيت توليدکنندگان داخلي براي تأمين اين بازار اعلام کرد و گفت: در مجموعه اين نمايشگاه اتحاديه‌هاي همگن کشوري حضور دارند که در صورت توجه بيشتر به آن‌ها و رعايت استاندارد و توليد باکيفيت مي‌توانند رونق بيشتري براي توليد خود ايجاد کنند.

فاضلي همچنين با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اختصاص وام به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط از سوي بانک مرکزي به بانک‌هاي عامل ادامه داد: 10 هزار ميليارد تومان در اين طرح به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط تحت پوشش اصناف اختصاص مي‌يابد که در چند روز آينده به‌طور رسمي اعلام خواهد شد.


منبع خبر: اتاق ایران