اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون ارزي بانک مرکزي مطرح کرد

لزوم به‌روزرساني سياست‌هاي اتخاذ شده در بازار ارز

معاون ارزي بانک مرکزي مي‌گويد: براي ثبات بازار ارز نيز بايد سياست‌هايي هماهنگ و به‌روز را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اتخاذ کرد و انجام داد.

معاون ارزي بانک مرکزي مي‌گويد: براي ثبات بازار ارز نيز بايد سياست‌هايي هماهنگ و به‌روز را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اتخاذ کرد و انجام داد.

 معاون ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه در سال هاي 89 تا 91 بازار با بي ثباتي مواجه و نرخ ريال تا يک سوم تضعيف شد، اظهار داشت: يکي از علت هاي اصلي تحريم ها بود که  بر اساس آن  روابط کارگزاري بانک هاي داخلي به حد بسيار پايين تنزل يافت.

غلامعلي کامياب عصر امروز در ميزگرد «سياست ارزي در ثابت مالي و رشد اقتصادي» در بيست وهفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي تصريح کرد:‌600 حساب و روابط کارگزاري به 20 تا 25 مورد خاص با سرويس هاي خاص محدود شد. انتظارات نيز بحث ديگري بود چراکه انتظارات به سمت نامطلوب رفت. مديريت ارز و کاهش درآمدهاي نفتي نيز از ديگر دلايل بود.

معاون رئيس کل بانک مرکزي بابيان اينکه همه موارد بالا بر بازار اثر مي گذاشت، افزود:همچنين در مديريت بازار از يک نرخ دفاع مي شد که اين سياست در بازار ما هيچ وقت جواب نمي دهد اما بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم سياست ها در بازار تغيير کرد.

کامياب تصريح کرد:‌ مذاکره با گروه 5+1 و سياست هاي دولت و بانک مرکزي اعتماد مردم را نسبت به دولت ايجاد و تقويت کرد در نتيجه ريسک هاي سيستماتيک در بازار کاهش يافت.

وي با بيان اينکه،  بعد از به ثمر رسيدن مذاکرات و گشايش در محدوديت صادرات نفت و روابط بانکي اميد بيشتري به فعالان بازار و مردم داده شد، گفت:‌در کنار اين امر مديريت جديد ديدگاه خود را نسبت به بازار تغيير داد. مجموعه اينها باعث بازگشت ثبات به بازار داخلي شد.

کامياب ادامه داد: ‌البته بايد در نظر داشته باشيم که همراهي سياست هاي پولي و مالي و البته سياست هاي بازرگاني دست به دست هم داده تا اين وضعيت ايجاد شود چراکه ثبات بازار بحثي است که نمي شود گفت با اتخاذ سياست هاي خاص ادامه خواهد داشت زيرا  بايد همواره سياست ها به روز شود.ما به ثبات رسيديم مشروط به اينکه سياست هاي هماهنگي را در بخش هاي مختلف اقتصاد ادامه دهيم تا ارز را با ثبات نگه داريم.

کامياب در ادامه در پاسخ به اين سئوال که آيا چرخشي در سياست ارزي منجر به ثبات بازار ارز طي سالهاي اخير شده است، گفت: قطعا رويکرد در مديريت بازار ارز با دولت قبل خيلي فرق کرده است.

وي با بيان اينکه در اين دولت هيچ وقت از نرخ خاصي دفاع نکرديم، گفت: هر وقت در بازار ارز ورود داشتيم از نرخ خاصي دفاع نکرديم بلکه با نرخ هاي رايج بازار عرضه و تقاضا را مديريت کرديم.

معاون ارزي بانک مرکزي گفت: قيمت نفت در منطقه کاهش بسياري داشت که اکثر کشورها را تحت تاثير قرار داد ولي در کشور ما کاهش قيمت نفت خيلي احساس نشد.

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا رابطه برابري قدرت خريد در اقتصاد ايران تاثير دارد، تصريح کرد: اتفاقي در اقتصاد ايران افتاده که آنطور که بايد مورد توجه قرار نگرفت؛ توجه کنيد: يک زماني 70-80 درصد بازار داخلي را درآمد نفت تامين مي کرد ولي الان بخش عمده حاصل از صادرات غير نفتي است که موفقيت در اين بخش قابل توجه بوده و بايد تقويت شود.

به گفته کامياب اينکه رابطه برابري قدرت خريد را مبناي قيمت ارز قرار دهيم پيچيده است و در هيچ جاي دنيا اين کار انجام نمي شود چرا که اول بايد مشخص شود با چه کشوري سبد ارزي را يکسان خواهيم کرد.

معاون ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه برنامه هاي رايج دنيا را به راحتي نمي توان با سياست هاي داخلي تطبيق داد، گفت: از اين رابطه نمي توان به نرخ ارز رسيد؛ نمي گويم اصلا فايده اي ندارد. قطعا فايد دارد ولي اينکه اعداد نزديک و دقيق را به ما بدهد درست نيست و نبايد خودمان را به اين موضوع محدود کنيم.


منبع خبر: اتاق ایران