اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

عيد سعيد فطر گرامي‌باد

روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران فرا رسيدن عيد سعيد فطر را به تمامي روزه‌داران و بندگان مخلص خداوند تبريک مي‌گويد.

روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران فرا رسيدن عيد سعيد فطر را به تمامي روزه‌داران و بندگان مخلص خداوند تبريک مي‌گويد.

 

روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران فرا رسيدن عيد سعيد فطر را به تمامي روزه‌داران و بندگان مخلص خداوند تبريک مي‌گويد.


منبع خبر: اتاق ایران