اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

صنعت نساجي ايران چگونه روزگار مي‌گذراند؟

صادرات صنايع نساجي و فرش دستباف، طي 12 ماهه سال 1395 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، به لحاظ ارزشي 1.7 درصد کاهش و به لحاظ وزني 8.1 درصدي افزايش داشته است.

صادرات صنايع نساجي و فرش دستباف، طي 12 ماهه سال 1395 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، به لحاظ ارزشي 1.7 درصد کاهش و به لحاظ  وزني 8.1 درصدي افزايش داشته است.

عملکرد صادرات کالاهاي زيرمجموعه صنعت نساجي کشور معادل 1134.6 ميليون دلار و حدود 189.4 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 1.7 درصد کاهش و از نظر وزني 8.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

فرش دستباف

با توجه به ميزان صادرات فرش دستباف طي 12 ماهه سال 1395 ملاحظه مي‌شود ارزش صادرات فرش دستباف 345.7 ميليون دلار و عملکرد وزني صادرات محصول مذکور 5.7 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.4 درصد از نظر ارزشي و از نظر وزني 7.5 درصد افزايش داشته است. عمده ‌ترين دليل افزايش صادرات اين کالا نيز پس از برجام صادارت فرش دستباف به مقصد ايالات متحده آمريکا بوده که بازار جديدي نسبت به سال 1394 محسوب مي‌شود.

پيشنهادات پيرامون رفع موانع صادرات فرش دستباف را مي‌توان کمک به تبليغات فرش ايران، جلوگيري از خروج طرح‌ها و مواد اوليه مرغوب ايراني به کشورهاي رقيب، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي فرش دستباف، تحليل بازارهاي هدف و ثبت جهاني نقشه‌هاي ايراني عنوان کرد.

فرش ماشيني و موکت

با توجه به ميزان صادرات فرش ماشيني انجام شده طي 12 ماهه سال 1395 ملاحظه مي‌گردد عملکرد ارزش صادرات فرش ماشيني و موکت 3.6.5 ميليون دلار و عملکرد وزني صادرات محصول مذکور 55.5 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.9 درصد از نظر ارزشي کاهش و 4.3 درصد از نظر وزني افزايش داشته است. صادرات اين کالا تقريبا نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نکرده است که البته شرايط و فضاي صادراتي نيز تغيير محسوسي نسبت به سال قبل نداشته است.

نساجي

با توجه به ميزان صادرات نساجي انجام شده طي 12 ماهه سال 1395 ملاحظه شده عملکرد ارزش صادرات نساجي 278.3 ميليون دلار و عملکرد وزني صادرات محصول مذکور بالغ بر 98.5 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.7 درصد از نظر ارزشي و 8.6 درصد از نظر وزني افزايش داشته است.

يکي از عمده ترين دلايل رشد صادرات اين گروه، رشد صادرات کيسه‌هاي پلي پروپيلن به افغانستان عراق نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است و همچنين رکود و کاهش تقاضاي داخلي باعث شده که توليد کنندگان به مقوله‌ي صادرات روي آورند. در ضمن عرضه مواد اوليه اين کارخانجات در بورس با شرايط آسان‌تري انجام شده است و توليد داخلي رشد کرده است.

پوشاک

با توجه به ميزان صادرات پوشاک انجام شده طي 12 ماهه سال 1395 ملاحظه مي ‌شود عملکرد ارزش صادرات پوشاک بالغ بر 46.2 ميليون دلار و عملکرد وزني صادرات محصول مذکور، 3.8 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشي 3.9 درصد و از نظر وزني 2.6 کاهش داشته است که بيشتر معطوف به رکود داخلي و کاهش توليد کارگاه‌ها نيز ناامني‌هاي بازار عراق است.

مي‌توان پيرامون رفع موانع صادرات پوشاک، جلوگيري از قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک نامرغوب ارزان قيمت، برند سازي، تبليغات پوشاک اسلامي و آموزش و توجه در زمينه صنعت مد را در دستور کار قرار داد.

چرم

با توجه به ميزان صادرات چرم انجام شده طي 12 ماهه سال 1395 ملاحظه شده عملکرد ارزش صادرات اين کالا 61.3 ميليون دلار و عملکرد وزني صادرات محصول مذکور 8.1 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.2 درصد از نظر ارزشي و 15.7 درصد از نظر وزني افزايش داشته است.

 پيرامون رفع موانع صادرات چرم مي‌توان به بروزرساني ماشين آلات، آموزش در جهت توليد چرم مرغوب، ورود مواد اوليه صنعت با نرخ دلار ارزان و طرح اصلاح پوست دام اشاره کرد.

کفش

با توجه به ميزان صادرات کفش انجام شده طي 12 ماهه سال 1395 ملاحظه مي‌شود عملکرد ارزش صادرات کفش 96.6 ميليون دلار و عملکرد وزني صادرات محصول مذکور 17.8 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33.1 درصد از نظر ارزشي کاهش و از نظر وزني 17.9 درصد افزايش داشته است.


منبع خبر: اتاق ایران