اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

يکپارچه‌سازي ميادين نفتي ياران شمالي و جنوبي چگونه انجام شد؟

مدير عامل شرکت توسعه و مهندسي نفت جزئيات يکپارچه‌سازي ميادين نفتي ياران شمالي و ياران جنوبي را تشريح کرد.

مدير عامل شرکت توسعه و مهندسي نفت جزئيات يکپارچه‌سازي ميادين نفتي ياران شمالي و ياران جنوبي را تشريح کرد.

سيد نورالدين شهنازي‌زاده در مورد يکپارچه سازي ميادين نفتي ياران شمالي و ياران جنوبي توضيح داد: در مورد پروژه ميدان نفتي ياران اين سياست دنبال مي‌شود که اين دو ميدان يکپارچه شوند و طرح توسعه اين دو ميدان به صورت مشترک انجام شود تا توليد از اين ميادين با استفاده از روش‌هاي IOR و EOR و تلمبه‌هاي درون چاهي در دراز مدت حفظ شود.

وي با اشاره به امضاي قرارداد HOA با شرکت صنعت نفت و گاز پرشيا براي يکپارچه سازي ياران شمالي و ياران جنوبي گفت: براي تکميل اين قرارداد، توسعه ياران شمالي و ياران جنوبي در قالب يک ميدان در قالب يک الحاقيه انجام مي شود.

به گفته شهنازي زاده، اين اقدام به زودي انجام خواهد شد و در حال آماده کردن مقدمات کار هستيم تا پس از آنکه در شرکت ملي نفت ايران تصويب شد فرآيند کار در قالب يک الحاقيه HOA  آغاز شود و متعاقبا بحث قرارداد پيگيري شود تا بعد از اينکه مجوزهاي لازم گرفته شد انعقاد قرارداد ياران شمالي و جنوبي با شرکت صنعت نفت و گاز پرشيا صورت گيرد.

مدير عامل شرکت توسعه و مهندسي نفت (متن) درمورد ميزان برداشت از ميادين نفتي ياران شمالي و ياران جنوبي بعد از يکپارچه‌سازي توضيح داد: در حال حاضر 30 هزار بشکه از ميدان ياران شمالي برداشت مي‌شود و قرار است 25 هزار بشکه از ياران جنوبي برداشت شود. در مجموع سعي مي‌شود توليد 65 هزار بشکه‌اي از ميادين ياران شمالي و ياران جنوبي  با اقدامات IOR و EOR در درازمدت حفظ شود.


منبع خبر: اتاق ایران