اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

عمليات حفاري چاه هاي سه سکوي پارس جنوبي پايان يافت

مجري فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي اعلام کرد: عمليات حفاري چاه هاي سه سکوي پارس جنوبي پايان يافت و سکوي 22 نيز تا آبان‌ماه آماده نصب مي شود.

مجري فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي اعلام کرد: عمليات حفاري چاه هاي سه سکوي پارس جنوبي پايان يافت و سکوي 22 نيز تا آبان‌ماه آماده نصب مي شود.

با ابتکار دولت يازدهم در اولويت بندي فازهاي متعدد پارس جنوبي، توسعه و راه اندازي اين فازها شتاب گرفت؛ به طوري که ابتدا فازهاي 12،15، 16، 17 و 18 راه اندازي شد. سپس بخش هايي از فازهاي 19، 20 و 21 به بهره برداري رسيد.

با اختصاص منابع مالي به فازهاي اولويت دار، بهره برداري از آنها آغاز شد و در گام بعدي، آن دسته از فازهايي در دستور کار قرار گرفتند که پيشرفت کمتري داشتند.

اکنون، فازهاي باقيمانده پارس جنوبي مانند فازهاي 22،23 و 24 که در گذشته پيشرفت اندکي داشتند در مرکز توجه قرار گرفته و در حال توسعه و آماده سازي است.

به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، مجري فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي درباره عمليات تکميلي حفاري در اين سکوها گفت: همزمان با دريافت لوله ‌هاي سي.آر.اي از شرکت ملي نفت ايران تا مهرماه امسال، عمليات نصب اين لوله‌ها در هر چهار سکو آغاز شده و پس از آن عمليات تکميلي چاه ‌ها در مدت 6 ماه پاياني سال انجام مي‌شود.

«فرهاد ايزدجو» يادآوري کرد سکوهاي 24A و 24B ،2 سکوي اقماري و متصل به سکوهاي اصلي 22 و 23 اين طرح گازي هستند و اضافه کرد: عمليات حفاري 11 حلقه چاه سکوي 22 و هشت حلقه چاه سکوي اقماري 24A تکميل شد.

وي با اشاره به اين که عرشه 22 با پيشرفت 89 درصد، اولين سکويي است که در موقعيت اين فاز نصب خواهد شد، افزود: اين سکو و سکوي 24A با پيشرفت 86 درصد فاز اول طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 را تشکيل داده و معادل يک ميليارد فوت مکعب گاز را از حوزه مخزني اين فاز برداشت مي‌کنند.

ايزدجو درباره زمان نصب اين 2 سکو گفت: مراحل نهايي ساخت سکوي 22 در حال انجام است و حداکثر تا آبان‌ماه آماده حمل به سوي موقعيت جکت (پايه هاي محل نصب) خود مي شود، همچنين سکوي 24A نيز يک ماه بعد و تا پايان آذرماه آماده نصب مي‌شود.

به گفته وي، کارشناسان طرح توسعه فازهاي 24-22 به طور مداوم سرعت و کيفيت ساخت هر چهار سکوي اين طرح ارزيابي مي‌کنند.

وي افزود: افزون بر 2 سکوي ياد شده، سکوي اصلي 23 با پيشرفت 81.5 و سکوي اقماري 24B با پيشرفت 75 درصد به عنوان آخرين سکوي اين طرح با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي مربوط در حال ساخت است.

فازهاي 22 تا 24 براي توليد روزانه بيش از 56 ميليون مترمکعب گاز هدفگذاري شده اند.

توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد و 2 هزار و 870 تن ال.پي.جي از ديگر اهداف ساخت اين فازها به شمار مي رود.


منبع خبر: اتاق ایران