اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

با سپرده‌گذاري 154 هزار متقاضي در صندوق پس‌انداز مسکن يکم

خانه اولي‌ها بازار مسکن 96 را به رونق مي‌رسانند؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوي بانک مسکن، از ابتداي پرداخت تسهيلات به متقاضيان خانه اولي در خرداد 94 تا پايان اسفند 95، حدود 424 ميليارد تومان تسهيلات خريد مسکن به سپرده‌گذاران اين صندوق پرداخت شده است و تعداد سپرده‌‌هاي فعلي اين صندوق، با ميانگين موجودي حدود 22 ميليون و 800 هزار تومان به 154 هزار و 81 فقره مي‌رسد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوي بانک مسکن، از ابتداي پرداخت تسهيلات به متقاضيان خانه اولي در خرداد 94 تا پايان اسفند 95، حدود 424 ميليارد تومان تسهيلات خريد مسکن به سپرده‌گذاران اين صندوق پرداخت شده است و تعداد سپرده‌‌هاي فعلي اين صندوق، با ميانگين موجودي حدود 22 ميليون و 800 هزار تومان به 154 هزار و 81 فقره مي‌رسد.

بانک مسکن، آمار جديد عملکرد «صندوق پس‌انداز مسکن يکم» و فرآيند تسهيلات دهي به متقاضيان خانه اولي را اعلام کرد که بر اساس آن، از آغاز فرآيند تسهيلات دهي به متقاضيان خانه اولي خريد مسکن (خرداد 94) تا پايان سال 95، حدود 6 هزار و 998 فقره تسهيلات به زوج‌هاي جوان خانه اولي پرداخت شده است.

بر اساس اين آمار، از خرداد سال 94 تا پايان اسفندماه سال 95، حدود 424 ميليارد تومان تسهيلات خريد مسکن به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن يکم پرداخت شده که اين مبلغ در شهرهاي با جمعيت کمتر از 200 هزار نفر بيش از 44 ميليارد تومان، در تهران 163ميليارد و 500 ميليون تومان و در مراکز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر بيش از 216 ميليارد تومان گزارش شده است.

مسکن همچنين آمار عملکرد (مانده)حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم را نيز طي اسفندماه 95 منتشر کرد که بر اساس آن در اسفندماه 95 تعداد سپرده‌هاي متقاضيان در صندوق پس‌انداز مسکن، به 154 هزار و 81 فقره و موجودي اين صندوق به حدود 3 هزار و 376 ميليارد تومان رسيده است. آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مسکن نشان مي‌دهد که ميانگين مبلغ سپرده هر يک متقاضيان اين صندوق حدود 21ميليون و 800 هزار تومان است.

بر اساس تفکيک جغرافيايي، مانده‌حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم در اسفند 95، در شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت 32 هزار و 600 فقره، در تهران 41 هزار و 628 فقره و در مراکز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر 79 هزار و 853 فقره بوده که مجموع آن معادل 154 هزار و 81 فقره اعلام شده است.

بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي درباره تحولات بازار مسکن سال 95 نشان مي‌دهد معاملات بازار مسکن تهران در سال گذشته به حدود 162 هزار و صد واحد مسکوني رسيده است.

در اين ميان بر اساس اطلاعاتي که بانک مسکن از عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن يکم منتشر کرده، تعداد سپرده‌هاي متقاضيان تهراني در صندوق پس‌انداز مسکن يکم تا پايان سال 95، به 41 هزار و 628 فقره (معادل 25 درصد کل معاملات مسکن در سال 95) رسيده است. البته وجود اين تعداد متقاضي نمي‌تواند به معناي تزريق همين تعداد تسهيلات مسکن يکم به بازار مسکن باشد بااين‌وجود موعد دريافت تسهيلات براي بخش زيادي از صاحبان سپرده در صندوق مسکن يکم در سال جاري فرامي‌رسد و ورود اين منابع به بانک مسکن مي‌تواند تأثير قابل‌توجهي بر بازار داشته باشد.

بر اساس اعلام بانک مسکن، سقف تسهيلات انفرادي خانه اولي‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم در شهر تهران 80 ميليون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 60 ميليون تومان و در ساير مناطق شهري معادل 40 ميليون تومان است.

اين ميزان براي زوجين خانه اولي دو برابر است؛ در شهر تهران 160 ميليون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر 120 ميليون تومان و در شهرهاي کوچک 80 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم نيز معادل 9.5 درصد، نرخ سود دوران مشارکت (تسهيلات ساخت مسکن خانه اولي‌ها) 9.5 درصد و حداقل مدت انتظار اوليه براي دريافت تسهيلات به‌شرط آن‌که از ابتدا متقاضيان سقف سپرده را رعايت کرده باشند،12 ماه است.

مدت بازپرداخت اين تسهيلات نيز 12 سال است که متقاضيان مي‌توانند اين تسهيلات را با استفاده از روش‌هاي ساده و پلکاني سالانه و دوره‌اي بازپرداخت کنند.

البته طرح و برنامه بانک مسکن، کل کشور را به سه منطقه جغرافيايي طبقه‌بندي و عملکرد اين بانک در شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت، شهر تهران و مراکز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر به لحاظ پرداخت تسهيلات خريد مسکن به متقاضيان خانه اولي ارائه کرده است.

بر اين اساس، در بازه زماني خرداد 94 تا پايان اسفند 95، در شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت، متقاضيان هزار و 114 فقره تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز يکم دريافت کرده‌اند.

اين در حالي است که در شهر تهران، در اين بازه زماني، 21 هزار و 45 فقره تسهيلات خريد مسکن ويژه خانه اولي‌ها پرداخت شده و در مراکز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر، دريافت تسهيلات به ميزان 3 هزار و 739 فقره از سوي متقاضيان گزارش شده است.


منبع خبر: اتاق ایران