اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مراحل واردات

کارت بازرگانی

هرشخص حقیقی و حقوقی برای واردات کالا نیازمند اخذ کارت بازرگانی ازیکی ازاتاق های بازرگانی استانها می باشد و یا اینکه واردات کالای خود را مطابق قرارداد حقوقی به یک شرکت بازرگانی و حق العمکاری واگذارنماید .  شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی : ۱:حداقل سن برای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ۲۱ سال می باشد. ۲:از لازمه صدور کارت بازرگانی برای اقایان داشتن کارت پایان خدمت بوده و درصورت معاف شدن از خدمت برگ معافیت ان ها الزامی می باشد. ۳:متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید ۳ سال سابقه فعالیت در امور تجاری را با تائید دارندگان کارت بازرگانی داشته باشد. ۴:برای صدور کارت بازرگانی داشتن محل کار ثابت مناسب با فعالیت از الزامات می باشد. ۵:متقاضی باید در یکی از بانک ها، حساب جاری معتبر داشته باشند. ۶:متقاضیان برای صدور کارت بازرگانی باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر باشند.  شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی : ۱:درخواست برای صدور کارت بازرگانی از اداره مربوطه. ۲:متقاضی حقوقی باید دارنده حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و ۲ برگ از کپی مدرک خود را ارائه نماید. ۳:ارائه ۳ برگ از تصویر کارت ملی به همراه ۱برگ فرم و تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی ۴:ارائه کپی و اصل فرم بانکی در رابطه با حسن اعتبار بانکی الزامی می باشد. ۵:ارائه ۲ برگ اظهار نامه ثبت نام ثبت در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت ها ان را گواهی کرده باشد. ۶:ارائه کپی و اصل تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی ۷:تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی ۸:ارائه ۱۳ قطعه عکس ۴*۳ متقاضی به همراه کپی و اصل گواهی عدم سوء پیشینه ۹:دریافت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها و ارائه اصل و کپی ان ۱۰:ارائه کارت پایان خدمت برای اقایان الزامی می باشد. ۱۱: سن متقاضی حداقل ۲۱ سال بوده و ارائه کپی از تمامی صفحات شناسنامه وی الزامی می باشد. ۱۲:ارائه فیش پرداختی به حساب سازمان بازرگانی استان مورد نظر ۱۳:ارائه یک فرم به عنوان تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی ۱۴:تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی ۱۵:ارائه کپی تمامی صفحات سند مالکیت در ۲ سری ( درصورتیکه سند ملکی بنام متاقضی باشد ) ۱۶:ارائه ۲ سری اجاره نامه محضری ویا کد رهگیری محل کار ( درصورتیکه دفترشرکت استیجاری بشد ) ۱۷:ارائه فرم مشخصات متقاضی و تکمیل آن لینک تصویر کارت بازرگانی : http://www.tccim.ir/cscs.tccima.ir.aspx